РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ на БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ

НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ ПЕРНИК

(сайт на Магдалена Иванова член на Регионалната колегия)

.......................................................................................................................................................... 

      

* Начало                                               

* Кои сме ние?                                Адрес: МБАЛ"Р.Ангелова" АД-Перник 

* Регионална колегия * РЕГИСТЪР                        "Хирургичен блок", ет.4  

* Заседания РК на БАПЗГ-ПЕРНИК                        ул."Брезник" №2

* Снимки * Застраховки                        2300, гр.Перник

* Документи на БАПЗГ               E-mail: rk.bapzg.pernik@mail.bg 

* Връзки                                                     Тел: (076) 688210 вътр. 369

* Нормативни документи                  Тел: (076) 687369

* Съобщения     * Хумор  new       

.......................................................................................................................................................... 

 

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН НА СЪСЛОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ - БАПЗГ

Създадена със Закон за съсловната организация

на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти

(ЗСОМСААМС, обн. ДВ., бр.46 на 03.06.2005г.)

 

 

12 ГОДИНИ

 

начало..............................................................................................................

Моля, изпращайте забележки, материали и публикации касаещи сайта и дейността

на РК на БАПЗГ-ПЕРНИК на E-mail: rk.bapzg.pernik@mail.bg

 

Slavmar-MI Copyright (c) 2011