РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ  на БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ

     НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ - ПЕРНИК

.......................................................................................................................................................... 

      

* Начало                                                         

* Кои сме ние?                                              Адрес: МБАЛ"Р.Ангелова" АД-Перник 

* Регионална колегия * РЕГИСТЪР                          Минна болница", ет.1  

* Заседания РК на БАПЗГ-ПЕРНИК                          ул."Брезник" №2

* Снимки     * Застраховки                                         2300, гр.Перник

* Документи на БАПЗГ                                   E-mail: rk.bapzg.pernik@mail.bg 

* Връзки                                                        Тел: (076) 688210 вътр. 374

* Нормативни документи                                    Тел: (076) 687374

* Съобщения     * Хумор                

.......................................................................................................................................................... 

 

21 Януари ДЕН НА РОДИЛНАТА ПОМОЩ

 

 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

 

начало..............................................................................................................

Моля, изпращайте забележки, материали и публикации касаещи сайта и дейността

на РК на БАПЗГ-ПЕРНИК на E-mail: rk.bapzg.pernik@mail.bg

 

Slavmar-MI Copyright (c) 2011