БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕDescription: Description: Description: Description: Description: Description: D:\Tate+Mama\Магдалена\БАПЗГ\!!! Интернет сайд БАПЗГ-РК-Перник\BAPZG-1.jpg

       ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ - РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ - ПЕРНИК

.......................................................................................................................................................... 

      

* Начало                                                         

* Кои сме ние?                                              Адрес: МБАЛ"Р.Ангелова" АД-Перник 

* Регионална колегия * РЕГИСТЪР                          Минна болница", ет.1  

* Заседания на БАПЗГ-РК-ПЕРНИК                         ул."Брезник" №2

* Снимки     * Застраховки                                         2300, гр.Перник

* Документи на БАПЗГ                                   E-mail: rk.bapzg.pernik@mail.bg 

* Връзки                                                        Тел: (076) 688210 вътр. 374

* Нормативни документи                                    Тел: (076) 687374

* Съобщения     * Хумор                

.......................................................................................................................................................... 

 

ЗАКОННОСТ

 

 

м.с.Магдалена Иванова в качеството си на редови член на БАПЗГ и член на НС на БАПЗГ

изпрати на 23.09.2014г. ПИСМО-ИСКАНЕ (виж)

до Председателя на КК на БАПЗГ,

Членовете на КК на БАПЗГ и Членовете на НС на БАПЗГ,

за проверка законността на текстове в Устав на БАПЗГ приети от Конгреса на 10.05.2014г.

Чака отговор ... в 30/тридесет/ дневния законно установен срок.

За отговора ще ви уведомим своевременно.

 

начало..............................................................................................................

Моля, изпращайте забележки, материали и публикации касаещи сайда и дейността

на БАПЗГ-РК-ПЕРНИК на E-mail: rk.bapzg.pernik@mail.bg

 

Slavmar-MI Copyright (c) 2011